Apple Sekali Lagi Alihkan Butang 'End Call' Dalam iOS 17 Beta 6

Dalam iOS 17 versi beta sebelum ini, Apple telah mengalihkan butang 'end call' dari diletakkan di tengah pada bahagian bawah secara berasingan ke posisi paling kanan bersama butang kawalan yang lain.

Bagi pengguna yang sudah terbiasa menekan butang di bahagian tengah untuk menamatkan panggilan, ia bukanlah perubahan yang 'popular' atau digemari. Mungkin menyedari perkara itu, Apple nampaknya sekali lagi telah mengubah posisi butang tersebut dalam iOS 17 beta 6.

{suggest}

Dalam versi beta 6, Apple telah menyusun semula butang 'end call'. Ia telah dialihkan dari bahagian bawah kanan ke bahagian tengah bawah.Dengan mengubah semula butang tersebut, ia memperlihat Apple cuba meminimumkan perubahan antara muka agar tidak terlalu menjejaskan pengalaman pengguna.

Sementara itu, jika keypad dipaparkan, Apple masih mengekalkan butang tersebut di bahagian kanan bawah, iaitu sama seperti versi beta sebelumnya.Untuk versi stabil kelak, tidak diketahui sama ada posisi butang 'end call' ini dikekalkan, sekali lagi dialihkan atau sebaliknya dikembalikan ke versi asal.

Sumber: M1Astra