Yang di-Pertuan Agong Titah Kerajaan Membudayakan Sains, Teknologi Dan Inovasi Dikalangan Masyarakat

Dalam Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah ShahIbni Almarhum Sultan Haji Ahmad ShahAl-Musta'in Billah semasa Istiadat Pembukaan Penggal Kedua, Parlimen Kelima Belas yang berlangsung baru-baru ini, kerajaan dititahkan untuk membudayakan Sains, Teknologi dan Inovasi di kalangan masyarakat."Dalam usaha merakyatkan sains, Kerajaan Beta akan memberi tumpuan kepada inovasi sosial bagi melahirkan budaya inovatif di kalangan rakyat dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat menerusi penggunaan teknologi. Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi di kalangan masyarakat akan dilaksanakan menerusi program Malaysia Techlympics dan Minggu Sains Negara. Daya saing syarikat tempatan akan diperkukuh melalui Program Penggunaan Barangan dan Perkhidmatan Hasil R&D tempatan dalam perolehan Kerajaan. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan peluang pasaran kepada barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan dalam perolehan Kerajaan"Program Malaysia Techlympics 2022 lalu yang dilaksanakan oleh MRANTI telah berjaya mencatat sebanyak 1.03 juta penyertaan dalam kalangan pelajar dan belia yang berumur dari 7 hingga 30 tahun.

Program itu juga telah direkodkan dalam Malaysia Book of Records sebagai “Penyertaan Pelajar Terbesar dalam Pertandingan Sains, Teknologi dan Inovasi”.


Sementara Minggu Sains Negara pula telah ditetapkan Kerajaan untuk disambut pada minggu pertama bulan April setiap tahun bermula tahun 2018 lagi.Program Minggu Sains Negara 2022 lalu telah dilaksanakan dari 1 April 2022 dan berakhir pada bulan Oktober 2022 yang diisi dengan pelbagai aktiviti melibatkan pelbagai pihak termasuklah pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, belia serta masyarakat umum.


{suggest}


Sumber: MOSTI