Syarikat Telco Malaysia Bekerjasama Menaik Taraf HSE

Syarikat telekomunikasi Malaysia nampaknya akan bergandingan antara satu sama lain dengan mewujudkan budaya kerja yang selamat. Kolaborasi ini melibatkan Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan juga syarikat infrastruktur telekom, Edotco.Syarikat-syarikat gergasi tersebut telah bersetuju untuk menyediakan keperluan minimum berhubung tentang kesihatan, keselamatan dan alam sekitar (HSE). Hal ini melibatkan semua kontraktor utama dan juga subkontrator yang menyelenggara infrastruktur rangkaian di setiap kawasan kepunyaan syarikat telco.Perjanjian ini telah mula dilaksanakan pada 1 September yang lepas, dan semua kontraktor yang terlibat harus mengikut garis panduan baharu yang disediakan. Tindakan akan diambil kepada kontraktor yang gagal mengikut panduan itu.Pendekatan yang lebih sistematik terhadap keselamatan yang mengurangkan risiko insiden merupakan sebab utama kolaborasi ini dilaksanakan. Selain itu, bengkel serta latihan akan disediakan kepada kontraktor.Sumber: Computer World Malaysia