Tiada Lagi Sokongan Google Play Untuk Android KitKat Mulai Ogos

Google kini mengumumkan sokongan perkhidmatan Google Play untuk Android KitKat, akan ditamatkan bermula Ogos 2023.

{suggest}

Android KitKat pertama kali dilancarkan kira-kira 10 tahun lalu dengan versi Android 4.4. Menurut Google, sehingga Julai 2023, kiraan peranti aktif yang menjalankan Android KitKat adalah di bawah 1%, dengan lebih ramai pengguna telah menaik taraf ke versi Android yang terkini.Lanjutan itu, Google tidak lagi menyokong Android KitKat dalam keluaran akan datang bagi perkhidmatan Google Play. Peranti dengan Android KitKat tidak akan menerima versi APK Google Play selepas 23.30.99.

Sumber: Google