Sebanyak 5% Perbelanjaan Isi Rumah Di Malaysia Digunakan Untuk Membayar Bil Komunikasi

Dalam Laporan Survei Perbelanjaan Isi Rumah 2019 yang baru dibentangkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan, secara purata sebanyak 5% atau bersamaan dengan RM229.00 sebulan digunakan oleh isi rumah di Malaysia untuk perbelanjaan komunikasi.

Perbelanjaan komunikasi itu termasuklah langganan perkhidmatan talian telefon, telefaks, pakej internet, siaran tv berbayar dan lain-lain.

Laporan survei itu juga mengkelaskan kepada 5 subkumpulan mengikut had umur.

Bagi had umur 24 tahun dan ke bawah, sebanyak RM169.00 sebulan digunakan untuk perbelanjaan komunikasi.

Untuk umur 35 tahun hingga 34 tahun, mereka membelanjakan sebanyak RM193.00 sebulan untuk komunikasi.

Dari umur 35 tahun hingga 44 tahun pula, mereka membayar bil komunikasi pada kadar purata sebanyak RM202.00 sebulan.

Sementara bagi mereka yang berumur dari 45 tahun hingga 64 tahun, mereka menjadi subkumpulan yang membayar bil komunikasi tertinggi iaitu sebanyak RM217.00 sebulan.

Manakala bagi subkumpulan 65 tahun dan ke atas pula membayar bil komunikasi terendah iaitu pada kadar purata hanya sebanyak RM126.00 sebulan.

Sumber: Jabatan Perangkaan MalaysiaBerkaitan