Belanjawan 2021: Peruntukkan Sebanyak RM7.4 Bilion Oleh SKMM Bagi Peluasan Jalur Lebar

Hari ini Dewan Rakyat telah bersidang bagi membentangkan Belanjawan 2021. Pelbagai inisiatif dan bantuan telah diumumkan dan antara menjadi perhatian adalah berkenaan perkhidmatan jalur lebar.

Melalui Belanjawan 2021, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) bakal memperuntukkan sejumlah RM7.4 bilion untuk tahun 2021 dan 2022 bagi meluaskan lagi jalur lebar dalam negara.Selain daripada itu, inisiatif Jalinan Digital Negara, JENDELA yang telah diumumkan beberapa bulan lepas, telah diperuntukkan sebanyak RM500 Juta. Hal ini adalah untuk memastikan kesalinghubungan bagi 430 buah sekolah dapat dilaksanakan.Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) akan menyediakan RM150 sebagai sumbangan ke dalam Tabung Cerdik. Ia merupakan sebuah projek rintis pemberian komputer riba kepada 150,000 murid dibawah seliaan Yayasan Hasanah.