Peratus Pengguna Muda Facebook Di Malaysia Meminati Politik Sangat Rendah - Kajian

Berdasarkan kepada kaji selidik yang dijalankan oleh Politweet, mereka dapati pengguna Facebook di Malaysia secara khususnya yang berumur antara 18 hingga 20 tahun adalah yang paling ramai tidak berminat dengan perihal politik negara.

Menurut kaji selidik itu, hanya 10.37% pengguna Facebook antara umur tersebut sahaja yang meminati politik.

{suggest}Ia adalah jauh lebih rendah berbanding pengguna Facebook yang berumur antara 41 hingga 50 tahun di mana golongan itu adalah yang paling ramai meminati politik iaitu hampir 45%.

Seterusnya diikuti pengguna Facebook di Malaysia yang berumur antara 31 hingga 40 tahun (44.53%), 51 hingga 60 tahun (43.57%) dan golongan yang berumur 61 tahun dan ke atas (42.75%).Statistik yang disediakan oleh Politweet adalah berdasarkan data yang dikumpulkan menerusi Facebook Ads Managers yang dijalankan pada 6 September 2022 lalu.

Sumber: Politweet