Mozilla Mengumumkan Penamatan Sokongan Flash

Pembanguna aplikasi pelayar Firefox, Mozilla mengumumkan bahawa mereka akan mula menamatkan sokongan terhadap Adobe Flash pada 26 Januari 2021.

Mozilla memaklumkan, pelayar Firefox 84 adalah versi terakhir yang akan menyokong Flash. Versi Firefox 85 dan terbaru tidak lagi akan menyokong Adobe Flash.

"On January 26, 2021 when we release Firefox version 85, it will ship without Flash support, improving our performance and security." Mozilla.

Penamatan itu adalah sedikit lewat daripada pihak Adobe sendiri yang akan menamatkan sepenuhnya sokongan Flash Player pada 31 Disember 2020.

Tetapi bagi pengguna Nightly dan Firefox versi Beta, sokongan terhadap Flash adalah lebih awal iaitu masing-masing bermula dari 17 November dan 14 Disember 2020.

Sementara pemalam (plugin) Adobe Flash untuk Firefox pula akan mula berhenti memainkan kandungan Flash selepas 12 Januari 2021.