MOSTI Menawarkan Dana Pembangunan Dan Penyelidikan Melalui 'Malaysia Grand Challenge'Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) baru-baru ini telah melancarkan 'Malaysia Grand Challenge' (MGC) yang disokong oleh dana pembiayaan MOSTI.
Pembiayaan dana R&D melalui MGC itu adalah untuk menggalakkan aktiviti Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) negara sebagai pemangkin ke arah negara berteknologi tinggi.

Menerusi MGC, pelbagai insentif dan langkah kolaboratif melalui penggunaan teknologi pengganggu (disruptive technology) dalam usaha mengarusutamakan bidang sains, teknologi dan inovasi.

Antara agensi-agensi yang terlibat dalam pembiayaan dana ini termasuklah Cradle Fund Sdn. Bhd dan Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) yang mengkhususkan syarikat pemula yang menjalankan aktiviti berkaitan teknologi tinggi.

Selain itu Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC) turut menyediakan Geran Padanan Impak Sosial (SIM) kepada perusahaan dan organisasi sosial (SE).

MOSTI menyatakan bahawa MGC bakal memanfaatkan perkembangan inovasi, kreatif, kadar pengkomersilan produk tempatan yang dapat mengurangkan kebergantungan negara kepada teknologi serta inovasi luar.

Sumber: MOSTI