MDEC Dan TM Bekerjasama Mengukuhkan Lagi Kesediaan Digital Malaysia

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dan TM mengumumkan memorandum kerjasama untuk mengukuhkan lagi kesediaan digital Malaysia, ke arah merealisasikan aspirasi negara digital.
Menerusi kerjasama ini, MDEC dan TM akan memfokuskan kepada empat bidang utama iaitu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSME) secara digital; merancakkan ekonomi digital luar bandar; memperkasa rakyat Malaysia dengan kemahiran-kemahiran digital dan memanfaatkan kelebihan kedua-dua pihak dalam melaksanakan program-program sokongan digital dan interaksi dengan komuniti.

Dengan keupayaan MDEC dan TM, ia diharapkan akan dapat melaksanakan inisiatif-inisiatif terbaik ke arah membina asas yang kukuh bagi Ekonomi Digital negara dan melonjakkan Malaysia menjadi sebuah Negara Digital, selari dengan aspirasi dan peranan unik kami sebagai pemacu Digital Malaysia.

Sekaligus akan dapat memberikan impak dan manfaat yang lebih besar kepada seluruh rakyat Malaysia.