Lebih 82% Pengguna Di Malaysia Berpuas Hati Terhadap Servis Jalur Lebar Mudah Alih - SKMM

Hasil kaji selidik terhadap pengguna telefon pintar di Malaysia bagi sepanjang tahun 2018.


Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) telah menerbitkan laporan Kaji Selidik Penggunaan Telefon Pintar 2018. Laporan terbaru yang diterbitkan ini adalah hasil kaji selidik yang telah dijalankan oleh pihak SKMM sejak dari 12 November hingga 12 Disember 2018 lalu.

Sepanjang tempoh itu, seramai 2401 responden telah terlibat dalam kaji selidik tersebut yang dibuat menerusi sistem telefon berkomputer.

Hasil kaji selidik yang dijalankan SKMM itu mendapati, 8 dari 10 pengguna atau bersamaan dengan 82.4% menyatakan bahawa mereka berpuas hati terhadap servis jalur lebar mudah alih yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat penyedia servis di Malaysia.

Kapsyen: Peratusan kepuasan hati pengguna terhadap servis jaur lebar mudah alih yang dilanggan mereka. Kredit: SKMM


 

Sementara 12.4% pengguna tidak berpuas hati terhadap penyedia servis jalur lebar mudah alih mereka. Sebab utama mereka tidak berpuas hati pula adalah berkaitan dengan isu liputan rangkaian. 54.1% pengguna ini menjadikan isu liputan rangkaian sebagai punca utama mengapa mereka tidak berpuas hati terhadap servis yang dilanggan mereka. Ia diikuti oleh ketidak puasan hati terhadap kelajuan rangkaian (45.1% dan harga (28.2%) servis yang ditawarkan oleh syarikat penyedia servis telekomunikasi.

Kapsyen: Peratusan sebab utama pengguna tidak berpuas hati terhadap syarikat penyedia servis jalur lebar mudah alih. Kredit: SKMM


Selain itu, data yang diperolehi oleh SKMM mendapati setakat suku ke-4 2018 lalu, pengguna berdaftar dengan servis jalur lebar mudah alih adalah sebanyak 36.8 juta.

Ia adalah peningkatan sebanyak 1.5 juta pelanggan dari tahun sebelumnya.