Kakitangan Google Semakin Hilang Keyakinan Dengan CEO Sundar Pichai

Sudah memegang tampuk kepimpinan Google sejak 2015, keyakinan kakitangan syarikat teknologi itu terhadap Sundar Pichai dilihat semakin menurun.

Berdasarkan laporan dari Bloomberg, satu kaji selidik"Googlegeist" telah dijalankan.

Dapatan yang diterima, memperlihatkan tahap keyakinan kakitangan Google terhadap Ketua Pegawai Eksekutif mereka telah menurun dari 92% tahun lalu kepada 74%.

Ia merupakan peratusan keyakinan terendah yang dicatatkan dalam tempoh enam tahun di Google.

Penurunan peratusan juga dapat dilihat untuk jawapan balas berkenaan kepuasan bekerja serta pampasan yang dibayar kepada kakitangan. Walaupunbegitu, masih ada angka-angka positif seperti sama ada mereka akan mencadangkan Google sebagai tempat bekerja dimana 86% memberikan respon yang baik.

 

Sumber: Bloomberg