JPDP Serbu Premis Pengguna Data Sekitar Negeri Sembilan Dan Johor

Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia (JPDP) telah melaksanakan operasi serbuan ke atas premis Pengguna Data di sekitar Negeri Sembilan dan Johor yang tidak memperbaharui Perakuan Pengguna Data pada 11 Mei 2023 lepas.

Premis yang terlibat adalah syarikat/organisasi yang tergolong di bawah 13 Golongan Pengguna Data yang wajib berdaftar di bawah Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia sebagai mana yang dinyatakan dalam Jadual di Perenggan 2, Perintah Perlindungan Data Peribadi (Pengguna Data) P.U (A) 336.Mengikut Subperaturan 5(2), Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pendaftaran Pengguna Data) 2013 P.U (A) 337, 5 (2), Pengguna Data yang tidak memperbaharui Perakuan Pendaftaran dan terus memproses data peribadi selepas tamat tempoh Perakuan Pendaftaran adalah melakukan kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

JPDP memaklumkan, pihak mereka akan terus melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas premis-premis yang gagal mematuhi peraturan ini dari masa ke semasa.Ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan itu dalam memastikan kepatuhan Pengguna Data terhadap peruntukan undang-undang dalam urusan komersial di Malaysia, memastikan data peribadi rakyat Malaysia diproses mengikut Prinsip, Peraturan dan Standard Perlindungan Data Peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 [Akta 709] serta mengelakkan daripada berlaku insiden ketirisan data peribadi.

{suggest}

Sumber: JPDP, JPN

Berkaitan