JENDELA Fasa 2 Sasar 100% Kawasan Berpenduduk Nikmati Internet Dan Capai Purata Kelajuan Jalur Lebar Mudah Alih Selaju 100Mbps - MCMC

Menyambut baik Belanjawan 2023 yang diumumkan baru-baru ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menyatakan bahawa, mereka akan terus komited dalam memperkasakan kesalinghubungan serta mengukuhkan ekosistem digital negara merentasi sektor industri dan rakyat Malaysia yang merangkumi Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) dan pelaksanaan 5G.

MCMC memaklumkan, JENDELA Fasa 2 (2023-2025) akan memberi tumpuan dalam penyediaan liputan Internet bagi baki tiga peratus (3%) kawasan berpenduduk, memperluaskan akses Gigabit bagi jalur lebar talian tetap kepada sembilan (9) juta premis di seluruh negara.

Bagi tahun 2023, sejumlah RM725 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah.

Selain itu MCMC juga memaklumkan, mereka mensasarkan liputan rangkaian 5G menjelang hujung tahun 2023 akan meliputi sehingga 80% kawasan berpenduduk serta 100% kawasan berpenduduk mendapat liputan Internet dan mencapai purata kelajuan jalur lebar mudah alih selaju 100Mbps menjelang hujung 2025.

{suggest}

Sumber: MCMC