Insiden Jenayah Siber Di Malaysia Bagi Tahun 2020 Meningkat Berbanding 2019

Berdasarkan kepada laporan statistik kes jenayah siber dalam tahun ini setakat bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Siber Sekuriti Malaysia, sebanyak 9,042 insiden keselamatan siber dicatatkan.

Jumlah itu adalah sedikit lebih tinggi bagi tempoh yang sama berbanding tahun lalu di mana hanya sebanyak 8,770 kes sahaja dicatatkan.

Daripada keseluruhan kes jenayah siber bagi tempoh itu, insiden yang melibatkan kes penipuan adalah paling tinggi dengan mencatatkan sebanyak 6,459 kes atau bersamaan dengan 71% dari keseluruhan kes.

Diikuti oleh kes pencerobohan yang mencatatkan 1,101 insiden dan insiden jenayah pengkodan jahat dengan 502 kes.

Selain itu, laporan yang melibatkan kes gangguan siber juga meningkat mendadak di mana setakat Oktober sahaja merekodkan sebanyak 499 kes.

Berbanding 2019 yang hanya merekodkan sebanyak 260 kes dari Januari hingga Disember.

Kapsyen: Sumber: MyCERT


Ini menunjukkan kesan pandemik COVID-19 pada tahun ini menyebabkan lebih ramai pengguna yang bergantung kepada teknologi internet lebih terdedah kepada risiko serangan siber.

Berkaitan