Cara Mendaftar Akaun Banci Malaysia 2020

Anda Masih Berpeluang Ambil Bahagian Dalam Banci Malaysia 2020.


Jabatan Perangkan Malaysia (DOSM) telah pun melaksanakan proses bancian bagi tahun 2020 secara atas talian (e-Census) sejak 7 Julai 2020 lalu.

Jadi jika anda masih belum menunaikan tanggungjuawab anda dengan terlibat dalam Banci Malaysia 2020, anda masih berpeluang melakukannya kerana e-Census telah dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020 nanti.

Untuk menggunakan e-Census, anda buka laman sesawang rasmi https://ecensus.mycensus.gov.my/.

Jika anda belum mendaftar, anda bolehlah melakukannya terlebih dahulu dengan menggunakan akaun G-Mail anda (seperti yang disyorkan oleh DOSM).

Kapsyen: Jika anda belum terima invitation code melalui poskad, anda klik pautan DI SINI bagi mendaftar e-Census seterusnya menerima invitation code (ID e-Census).


Kapsyen: Isikan maklumat peribadi di dalam borang pra pendaftaran e-Census.


Kapsyen: Selepas selesai pendaftaran dan terima e-mel Pra Pendaftaran e-Census di akaun G-mail anda.


Sebagai rakyat Malaysia, adalah penting bagi kita terlibat dalam bancian yang dilaksanakan oleh DOSM.

Untuk pengetahuan anda, Banci Penduduk & Perumahan Malaysia (Banci) dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak penubuhan Malaysia. Banci 2020 adalah merupakan Banci keenam yang sedang dilaksanakan.

Tujuan utama bancian adalah bagi mendapatkan stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci pada suatu masa sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosio-ekonomi penduduk.

"Statistik dapat menghapuskan ketidakpastian dan membantu kerajaan membuat keputusan berasaskan bukti. Penggunaan statistik dalam keputusan menggunakan analitik dan saintifik akan memberikan impak yang berkualiti kepada keberhasilan keputusan" YBhg, Tan Sri Mohd Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara.