Bajet 2023: Orang Awam Dijemput Beri Maklum Balas Berkaitan Program Subsidi Bersasar

Kementerian Kewangan (MOF) kini mengumumkan Tinjauan Umum berkaitan Program Subsidi Bersasar telah diterbitkan.

Berikutan itu, pihak kementerian telah menjemput semua pihak untuk memberi maklum balas berkaitan program tersebut. Melalui maklum balas yang diterima, ianya akan dijadikan sebagai input kepada Kerajaan semasa merangka Program Subsidi Bersasar dalam memastikan subsidi yang disediakan dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada kumpulan bersasar.

{suggest}

Untuk pengetahuan, Tinjauan Umum ini merupakan pendekatan baharu MOF dalam usaha untuk menjadikan proses penyediaan Bajet tahunan lebih telus dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh.

Oleh itu, pihak MOF mengalu-alukan maklum balas bagi Tinjauan umum dilengkapkan dan dikemukakan sebelum atau pada 30 Ogos 2022. Maklum balas tersebut boleh diisi melalui pautan ini. Untuk lebih lanjut mengenainya, layari laman web Bajet 2023.

Sumber: MOF