Bajet 2023: Kerajaan Akan Sedia 100% Liputan Internet Di Kawasan Berpenduduk

Pada Bajet 2023, Menteri Kewangan Tengku Zafrul juga telah mengumumkan perkembangan terkini jaringan digital yang meliputi projek Jalinan Digital Negara (JENDELA) Fasa 2.

{suggest}

Di bawah projek JENDELA Fasa 2, kerajaan akan menyediakan 100% liputan internet di kawasan berpenduduk dan menyediakan liputan gentian optik kepada 9 juta premis di seluruh negara menjelang 2025.Dimaklumkan, inisiatif tersebut melibatkan jumlah pelaburan sebanyak RM8 bilion termasuk sumbangan pihak industri. Bagi tahun 2023, inisiatif JENDELA akan diperuntukkan RM700 juta untuk melaksanakan ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah.

Sebagai tambahan, Tenaga Nasional Berhad (TNB) juga akan merintis pelaksanaan Projek Internet Luar Bandar dengan mengoptimumkan jaringan kabel elektrik untuk menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi. Projek ini dijangka akan memanfaatkan lebih 60 ribu penduduk luar bandar dan disokong melalui geran sepadan sebanyak RM25 juta.