Bajet 2022: Dua Juta Belia Bakal Dapat RM150 Melalui e-Dompet

Sebagai salah satu langkah  meningkatkan lagi transaksi tanpa tunai di premis perniagaan, kerajaan hari ini melalui pembentangan bajet 2022 telah mengumumkan Program eStart.

Ia merupakan inisiatif skim transaksi tanpa tunai yang mana golongan belia bakal menerima sejumlah RM150 dalam akaun e-Dompet. Nilai ini diagihkan secara one-off, kepada pengguna yang dalam lingkungan umur 18 tahun sehingga 20 tahun. Ia turut melibatkan pelajar sepenuh masa di semua institusi pengajian.Kerajaan telah memperuntukan dana berjumlah RM300 juta bagi pengenalan program ini dan ia disasarkan kepada 2 juta belia bertujuan untuk pembelian buku serta kelengkapan pembelajaran.