Bagi Pastikan Kesalinghubungan Internet Di IPT, RM50 Juta Telah Diperuntukkan

Dalam pembentangan Belanjawan 2021 kali ini, perbelanjaan Kerajaan sebanyak 15.6 peratus telah ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, berjumlah RM50.4 bilion dan merupakan peruntukan terbesar.

Antara intipati yang dibentangkan bagi akses kepada pendidikan berkualiti tersebut, institut pengajian tinggi telah diperuntukkan sebanyak RM50 juta untuk kesalinghubungan internet.


Peruntukkan tersebut akan digunakan untuk menaik taraf talian akses Malaysian Research & Education Network atau MYREN kepada 500Mbps hingga 10Gbps.