Aplikasi MySejahtera Boleh Jadi Super App

Aplikasi MySejahtera yang kini telah digunakan oleh hampir 25 juta rakyat Malaysia mampu diperluaskan penggunaannya kepada sektor e-dagang, pendidikan, perkhidmatan penghantaran dan sebagainya.

Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Saifuddin Abdullah berkata, aplikasi MySejahtera boleh dijadikan sebagai Pusat Sehenti (One Stop Centre) atau Super App yang menyediakan pelbagai perkhidmatan di bawah satu platform.

Sehingga kini, aplikasi MySejahtera telah membantu kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dalam menguruskan maklumat jangkitan, pengawasan penularan wabak, sertapendaftaran suntikan vaksin secara waktu sebenar (real-time) dan terkini.

Berikutan itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) akan melipatgandakan penggunaan teknologi digital bagi merealisasikan aspirasi MyDIGITAL untuk manfaat semua lapisan masyarakat ke arah Revolusi Industri 4.0.

Sumber: KKMM

Berkaitan