Aduan Rangkaian Telekomunikasi Setakat Jun 2022 Menurun Lebih 60% Berbanding Tahun Lalu - JENDELA

Dalam laporan Suku Tahun Kedua JENDELA 2022 memaklumkan bahawa, bagi tempoh dari bulan Januari sehingga Jun 2022, sejumlah 40,863 aduan berkaitan rangkaian telekomunikasi telah dibuat pengguna.

Jumlah itu sekaligus menunjukkan pengurangan sebanyak 66% aduan yang dibuat pengguna berbanding tahun 2021 bagi tempoh yang sama iaitu sejumlah 121,129 aduan.

{suggest}Dalam laporan itu JENDELA menyatakan bahawa syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama di dalam negara terus berusaha menambah baik kualiti perkhidmatan rangakain 4G.

JENDELA memaklumkan, sebanyak 95.82% daripada semua kawasan berpenduduk di Malaysia kini sudah mempunyai akses kepada rangkaian 4G.

Sehubungan itu, JENDELA menggesa pengguna supaya menaik taraf telefon pintar  yang dimiliki kepada telefon pintar yang menyokong 4G Volte bagi membolehkan pengguna menikmati pengalaman liputan perkhidmatan yang lebih baik.

Sumber: JENDELA